206ช่วงเที่ยงร้อนนานกว่า 1 ชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
206ช่วงเที่ยงร้อนนานกว่า 1 ชั่วโมง รบกวนปรับปรุงด้วยคับ ถามพนักงานแจ้งว่ารถเช้าส่งมาช้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ