204 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหอนาฬิกาห้วยขวาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เข้าใจว่าตรงนั้นชอบมีสาย 12 จอดแช่หลายคันทำให้บังรถเมสายอื่นๆที่กำลังเข้ามาที่ป้าย แต่ไม่ได้หมายความว่ามองไม่เห็นแสดงว่าไม่มีผู้โดยสารอยากจะขึ้นนะคะ แล้วก็ผ่านไปเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 204 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 204 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ