203ไม่ค่อยจอดป้ายข้างวงเวียนใกล้ถนนดินสอแถมชอบวิ่งเลนนอก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
203ไม่ค่อยจอดป้ายข้างวงเวียนใกล้ถนนดินสอแถมชอบวิ่งเลนนอก ให้ผุ้โดยสารต้องเสี่ยงไปขึ้นรถกลางถนน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วจะได้กำชับพนักงานตระหนักถึงการรับส่งผู้โดยสารตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อย่างไรก็ตามได้ส่งข้อเสนอดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิปรับปรุงการบริการ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ