195 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย195 บิ๊กซีพระประแดง รอนานมาก อยากให้เพิ่มจำนวนรถ เนื่องจากเป็นรถเมล์สายเดียวที่วิ่งข้ามสะพานภูมิพล

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงจัดสรร ปล่อยรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ