195 มาช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั้งแต่ 195วิ่งสายยาวคลองเตย- เดอะมอลล์ ตอนเย็นขากลับไม่เคยได้ขึ้นรถเลยรอนานมาก เสนอ ว่าควรเพิ่มคันวิ่งในเวลาเร่งด่วนไหมคะ หรือรบกวนช่วยหาแนวทางแก้ไขได้ไหม จากใจคนขึ้นรถเมย์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่ในการปล่อยรถของสาย 195 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ