195 มาช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
195 ตั้งแต่ไป เดะ มอล่ทาพระ รอนานมาก คนก็เยอะ รถก็น้อย รอนานมาก ล่าสุด วันที่ 17/08/2560 รอป้ายวัดสน เวลา 7.15 รถมาถึง เวลา 8.40 ซึ่งช้ามาก รอเป็นชั่วโมง แก้ปัญหาด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ