195 จากพระราม3ไปสุขสวัสดิ์ รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพิ่มรถ/ เพิ่มรอบ ด้วยค่ะ รอเกือบครบชั่วโมงละ ยังไม่มีมา

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถ ไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ