189 กลับอู่เยอะ 2 ชั่วโมงออกคัน มีน้อยก็เลยต้องรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
189 รอ 1 ชั่วโมง พอรถออกมาเป็นรถป้ายกลับอู่ บางทีเห็นออกมาทีชอบออก 2-3 คัน เพื่ออะไร ปล่อยออกมาทุก 30 นาที 1 คันดีกว่า ยังไงก็ขอบคุณที่ให้บริการ ช่วยปรับปรุง ด่วนค่ะ ชาวกระทุ่มแบนเดือดร้อน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 189 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ