187 ไม่มีรถให้บริการ มีรถน้อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถนานมาก อยากวิ่งก็วิ่งไม่อยากวิ่งก็ไม่วิ่ง ถามก็บอกรถเสีย ถ้าไม่มีรถก็ให้สัมทานรถตู้ไปซะ ประชาชนเดือดร้อน ร้องเรียนหลายรอบแล้ว ไม่เห็นจะดำเนินการอะไรกับบริษัทนี้ซะที

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187 ไม่มีรถให้บริการนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบบบ