187 ...??? แย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มาช้ามาก รออนุสาวรีย์เป็นชั่วโมง มาช้าหรือรถน้อยงี้ยุบไปเหอะ แอร์ก็ร้อน พนักงานก็ช้า บางทีไม่จอดรับอีก

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย 187 ที่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาในการรอรถนาน จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการปล่อยรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา