182 จอดแช่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
182-15 จอดแช่ป้ายนาน ที่ป้ายยูเนียนมอลล์ เวลา 15:40น. วันที่3/2/60

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 182 จอดแช่ป้ายนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ