180 รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ชม. เร่งด่วน 0600-0800 มีรถ 2 คัน บริการรถยังไงครับ สาย 2 สาย 23 10 นาทีมาคันนึง สาย 180 คนใช้บริการก็เยอะนะครับ ไม่คิดจะปรับปรุงการให้บริการบ้างเลยเหรอคับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการ จัดปล่อยรถในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามจำนวนและตรงตามตารางที่กำหนด ให้มีรถในเส้นทางวิ่งบริการหมุนเวียนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการต่อไป