179 ปล่อยไม่เป็นเวลา/ไม่มีรถด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทั้งเช้า-เย็น รถเมล์สายนี้ปล่อยไม่เป็นเวลาเลย บางวันปล่อย 2-3 คันติดกัน บางวัน รอไปเถอะ เป็น ชม.ก็ไม่มีรถ ไม่เข้าใจว่าจะเอายังไงกันแน่

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการ จัดปล่อยรถในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามจำนวนและตรงตามตารางที่กำหนด ให้มีรถในเส้นทางวิ่งบริการหมุนเวียนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการต่อไป