170 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตอนเช้า เกือบ ๆ 7 โมง 170 ขับพยายามแซง 539. โดยไม่สนใจผํ้โดยสาร ไม่ยอมเข้าป้าย. ทำแบบนี้ได้ยังไง. ไปเป็นนักแข่งรถเถอะครับถ้ารักการแข่งแบบนี้

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 170 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ