145 รอนาน รถไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
145 ธรรมดา ปากน้ำ-แฮปปี้แลนด์ รถที่ผ่านถนนสายลวด ช่วง 6.40 วันที่ 26 มิถุนายน2560 ขับซิ่ง ไม่ยอมจอดป้าย รพ.สมุทรปราการ ถ.สายลวด ทั้งๆที่รถสายยนี้รอนานมากก ไม่ทรายว่าจะรีบไปไหน รออีกคันนานมาก น่าจะตรวจสอบได้นะครับว่าคันไหน ถ้าไม่อยากรับผูเโดยสาร ให้ลาออกไปอยู่บ้านเถอะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ