145ปรับอากาศ ไม่รับผู้โดยสาร3คันซ้อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
145 แอร์ ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร มาขับรถเล่นกัรเหรอคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมกำชับพนักงานโดยรวมให้ตระหนักในการเข้าป้ายหยุดรับส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตาวจสอบหาผู้กระทำผิดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.