137 รถน้อย รอนาน พนักงานขับรถพูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วยเข้ามาดูแลหน่อยนะครับ ตามหัวข้อเลย 137 รถน้อย รอนาน บางช่วงต้องรอถึง 1 ชั่วโมงถึงจะมีรถมา พนักงานขับรถพูดจาไม่สุภาพ รีบร้อน ไล่ผู้โดยสารลงรถด้วยคำพูดไม่น่าฟัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่ในการปล่อยรถสาย 137 ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร และให้ ผู้จัดการสาย 137 อบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 137 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)