113 มาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมล์ 113 หน้า MBK มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า (ตั้งแต่ 14.50-16.00) ก็ไม่มาซักคัน ไม่ทราบว่าจัดการปล่อยรถเป็นเวลาอย่างไรบ้างคะ เพราะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งมาก กว่าจะได้ขึ้นรออย่างต่ำ 1 ชั่วโมงตลอด ขอให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 113 มาช้ามากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ