107 ปล่อยรถช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รบกวนตรวจสอบรถสาย107 หน่อยคะ รถทิ้งระยะห่างกันนานเกินไป ซึ่งพอเวลามาก็มาพร้อมกัน1-2คัน แล้วก้รอนานไปจนถึงชม.-ชม.ครึ่ง

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้หมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอรนาน พร้อมทั้งเสนอผู้มีอำนาจการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ