1-49 ไม่ยอมจอดรถขณะคนข้ามถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนข้ามถนนทางม้าลาย รถเมล์พยายามหักพวงมาลัยเพื่อไม่ให้ติด และผ่านไปโดยไม่ยอมจอด

เรียน Suppachok ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 1 เบอร์ 49 แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับคววมสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ