ไล่ผู้โดยสารลงจากรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 122 ทะเบียน 14-0469 ตะคอกใส่ ผดส. ไล่ ผดส.ลงจากรถ ^^

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสายที่ 122 ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ