ไม่ให้ตั๋วโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย4 คันเล็ก ทะเบียน 15-1560 จ่ายเงินแล้วไม่ให้ตั๋วผู้โดยสาร