ไม่ส่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 47 รถเที่ยวมาถึงอู่ กรมที่ดิน. 7:15 ผู้หญิงขับ เลข 4-80424 ไม่จอดส่งเด็กนักเรียนที่วัดราชบพิธทั้งที่เคยขึ้นประจำและจอดตลอด ทั้งที่กดอ็อดหลายครั้ง ถ้าจะไม่จอดให้รื้อป้ายรถเมล์ทิ้งไปเลย จะได้ไม่เกะกะ ภาษีประชาชน ควรจะทำบริการให้มันดีหน่อย เด็กมันต้องเดินย้อนจากกรมที่ดินไปวัด เป็นลูกคุณเอามั๊ย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 47 เบอร์ 4-80424 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ