ไม่มีรถสาย543รับ-ส่งปงายสายทางช่วง 17.00น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สำหรับสาย 543 ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ มีแต่รถเสริม ไม่มีรถปลายทางบางเขนเลยสักนิด หากผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นแทน เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว(ที่กำลังสร้างอยู่) รถแท๊กซี่ รถร่วมโดยสารเอกชนอื่นๆล่ะจะทำยังไงหากไม่มีการแก้ไขตอนนี้ รถเมล์จะกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายน่ะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ