ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3/9/2560 เวลา 7.30 รถสาย 543 (เขียวไม่ใช่ยูโร)หมายเลขหลังรถ 1-3085 ไม่จอดรับผู้โดยสารขับรถอยู่เลนขวาสุดด้วยความเร็วจึงไม่สามรถเข้าซ้ายรับผู้โดยสารที่รออยู่ป้ายทางซ้ายได้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถคันดังกล่าว เบอร์รถ 1-3085 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ