ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
17.57 น. ของ พุธ 30 สิงหาคม รถเมล์ครีมแดงสาย 77 เลขข้างรถ 4-40491 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์หน้าลานจอดรถบีทีเอส นั่งรอรถเมล์สาย 77 ที่ป้ายหน้าลานจอดรถของบีทีเอสเป็นเวลานานมาก รถเมล์คันนี้มา ช่วงนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้ามากแล้วหยุดนิ่ง ผู้โดยสารเดินไปยืนรอที่ประตูรถสองคนในขณะที่รถจอดนิ่งอยู่หน้าป้าย คนขับไม่เปิดประตู แล้วก็เคลื่อนตัวออกไปช้าๆ ไม่รับผู้โดยสารไปด้วยแต่อย่างใด คนบนรถก็โล่งว่าง รถสายนี้กว่าจะมาแต่ละคันก็นานมากอยู่แล้ว การที่ไม่รับผู้โดยสารแบบนี้ ทำให้ต้องเสียเวลารอรถคันต่อไปอีกนานมาก ขอให้ช่วยตักเตือนพนักงานขับรถว่าให้จอดรับและส่งผู้โดยสารทุกป้ายด้วย ขอบคุณมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 77 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ