ไม่จอดรับผู้โดยสาร สาย 138

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ.(สีส้ม)สาย 138 ไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสารบริเวณ ท่าน้ำพระประแดง และบริเวณตรงข้ามป้าย สโมสรทหารบก มีพนักงานเก็บค่าโดยสารบางท่านใช้คำพูดไม่สุภาพ ดูไม่นิ่มนวลเหมาะกับงานบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ