ไม่จอดรถเข้าป้ายแต่ไปจอดให้ผู้โดยสารขึ้นกลางถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถสาย79 ทะเบียน13-1470 เนื่องจากรอเรียกรถอยู่ที่ป้ายแยกสนามกีฬาแต่รถเมล์ไม่ยอมจอดเข้าป้าย แต่จะมาอ้างไม่ได้นะคะว่าเรียกช้า เพราะตอนเรียกรถเมล์อยู่ห่างป้ายพอสมควรแต่เรียกแล้วไม่เข้ามาจอดป้ายไปจอดเกือบแยกไฟแดง เลนกลางแล้วให้วิ่งตาม แล้วคนขับกับกระเป๋าช่วยดูด้วยนะคะว่าผู้โดยสารกำลังตั้งครรภ์อยู่ให้วิ่งแบบนี้สมควรแล้วหรือยัง พอก้าวขาขึ้นรถยังไม่ทันเอาอีกข้างขึ้นมาก็กระชากตัวรถออกเลย ถ้าล้มไปหรือเกิดเป็นอะไรไปไม่ทราบใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคะ ขึ้นรถมาได้ยังมีหน้ามาทำหน้าเหวี่ยงใส่อีก สรุปใครผิดคะ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ