ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 84 ไม่จอดป้าย ทั้งแอร์และไม่แอร์ ขึ้นรถเมล์สาย 84 มุ่งหน้า bts กรุงธน โดยรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ก่อนแยกสาย2 นิดเดียว ยืนรอรถและเรียกรถตั้งแต่เวลา 07:50 จนถึงเวลา 08:27 ซึ่งผ่านไปทั้งหมด 5คัน แต่ไม่มีคันไหนจอดเลย ผลกระทบคือการที่เราไปทำงานสายแล้วโดนหักเงิน ถามว่ารถเมล์มีส่วนมารับผิดชอบร่วมมั้ย? จากการกระทำของคนขับรถเมล์ จึงร้องเรียนมา ณ ที่นี้ (ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว) จึงอยากให้ตักเตือนคนขับรถเมล์ มีป้ายแต่ไม่จอด ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทำแย่ๆแบบนี้ ไม่มีใครหรอกครับที่อยากเดือดร้อนทั้งๆที่เราไม่ใช่คนทำ ฝากตักเตือนทีครับ.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ