ใช้รถที่แอร์เสีย ใกล้พัง ดับกลางทาง มาบริการประชาชน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในช่วงเช้าเห็นเป็นประจำ รถแอร์สาย 102,536 ที่มาบริการ มีสภาพใกล้พัง บางวันแอร์เสียคนยืนกันแน่นรถแทบไม่มีอากาศหายใจ บางคันควันดำมาก และบางวันดับกลางทาง สร้างปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วน และทำให้คนไปทำงานไม่ทันในวันที่เจอรถเสีย การที่รัฐบาลจะรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้รถยนต์ที่เก่าเพื่อลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาการจราจร หน่วยงานภาครัฐ ควรร่วมมือปฏิบัติตามด้วยรึป่าว? ควรตรวจสภาพรถก่อนออกมาให้บริการ

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ