ใช้ตั๋วสัปดาห์ แต่กระเป๋ารถเมล์ สาย105แสดงพฤติกรรมไม่พอใจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การที่ทาง ขสมก มีการจำหน่ายตํ๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือนนั้น ซึ่งคนขายส่วนน้อยก็คือ พนง.กระเป๋ารถเมล์ ซึ่งผู้ใช้ หรือตัวดิฉันเอง วัตถุประสงค์ที่ใช้ก็เพื่อความสะดวก เรื่องประหยัดถูกกว่าถ้าเดินทางบ่อย ไม่ใช่ประเด็นหลัก ประโยชน์ ที่ขสมก ได้รับก็คือ เงินรายได้รับล่วงหน้าเร็วกว่าขายตั๋วเป็นใบๆ ดังนั้นอยากให้ช่วยชี้แจงกำชับกับ พนง เก็บเงิน ว่าการบริการกรุณาแสดงพฤติกรรม ยินดีและขอบคุณผู้ใช้ตั๋ว เพราะเค้าไม่ได้นั่งฟรี แต่เพียงเพราะพนง ท่านนี้ไม่ได้ขายตั๋วเดือน_ตั๋วสัปดาห์ จึงไม่พอใจ แสดงพฤติกรรมแย่ๆ ซึ่งณปัจจุบันกลายเป็นว่า รถเมล์ฟรี พนง ยังมีกิริยาวาจาดีกว่า พนง.เก็บเงินรถเมล์แอร์เสียอีกคะ หมายเหตุ เหตุการณ์รถเมล์สาย105 ทะเบียน 5-44057 วันที่26/5/59 ช่วงเช้า5.45น

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวม เรื่องมายาทการบริการที่สุภาพและจิตสำนึกการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ หากท่านประสบเหตตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง สถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ