แนะนำบริการครัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงหลังๆมานี้ ใช้เวลารอรถเมย์สายหลักนานมาก(140) บางวันรอเป็นชั่วโมงเลย ส่วนใหญ่เจอแต่รถเสริม ซึ่งสามาถเดินทางได้เหมืนกัน แต่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ควรจัดการให้ดีกว่านี้หน่อยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 140 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถทางยาวสาย 140 ให้มากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ