เส้นทางไป โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เดินไปทาง โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จาก หน้าสวนจตุจักร มีรถเมลล์สายไป รพ. ไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 38 ฝั่งตรงข้ามสวนจตุจักร ลงเว็นทรัลบางนา ต่อสาย 365 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ