เรียกไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23มกราคม2559 เรียกรถสาย25รถเมย์เพื่อประชาชน เวลา14.00น.ที่ป้ายสุขุมวิท74 เรียกไม่จอด ที่ป้ายก็บอกว่าสาย25ก็ผ่าน ถ้าไม่จอดก็ทำลายทิ้ง

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย 25 ไม่ติดป้ายแสดงเส้นทางว่าวิ่งจากไหนถึงที่ไหน ซึุ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูต้อง ขสมก. จะประสานผุู้ประกอบการสาย 25 ให้ติดแสดงเส้นทางการเดินรถ และจัดการเดินรถให้ตรงกับเงื่่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ