เพิ่มระยะเวลาเที่ยวสุดท้ายของสาย129จากบางเขนเวลา22:00น.เป็น23:00น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพิ่มระยะเวลาเที่ยวสุดท้ายของสาย129จากบางเขนเวลา22:00น.เป็น23:00น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 129 ว่าสามารถปล่อยรถเที่ยวสุดท้าย จาก 22.00 น. เป็น 23.00 น. ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ