เปิดแล้ว เส้นทางเดินรถใหม่ ขสมก. สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง (ทางด่วน) เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ภาพประกอบ: 
200