อัพเดตข้อมูล รถเมล์ใน Google Maps

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับ เนื่องด้วย Google Maps เป็น หนึ่งใน Maps ที่มีความสมบูรณ์อันดับโลก การค้นหาสถานที่ต่างๆ จึงเป็นเรื่องง่าย เท่าที่ทราบตอนนี้ใน Google Maps ได้มีข้อมูลรถเมล์หลายสายอยู่เช่นกัน เช่น สาย 15 : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12se61wV-45jLGT2H5h5dMwVfy5E&hl=en_US&ll=13.808711206066942%2C100.51244050000003&z=12 ถึงแม้ว่าทาง ขสมก.จะมีแอพค้นหารถเมล์แต่การใช้งานยังค่อยข้างยาก เนื่องจากสถานที่บางที่ไม่สามารถหาเจอได้ แตกต่างจาก Google Maps ซึ่งสามารถเลือกปักจุดเองได้ด้วยถ้าต้องการ ผมเลยอยากเสนอให้ทาง ขสมก. เร่งอัพเดตข้อมูลสายรถเมล์ใน Google Map Transit (https://maps.google.com/landing/transit/index.html) ซึ่งคาดว่าทาง ขสมก. ได้ทำอยู่แล้ว แต่บางสายรถเมล์ข้อมูลยังขาดหายไป หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้าข้อมุลครบถ้วนทุกสาย หวังว่าจะเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ต้องพึ่งบริการรถเมล์เป็นอย่างมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ ^^ ตัวอย่างข้อมูลแต่ละสาย : http://bazztsu.blogspot.com/p/blog-page.html

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ