อยู่แถวมหาลัยหัวเฉียวจะไปมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 132 ลงเซ็นทรัลบางนาต่อรถสาย 139 ลงอนุสาวรีย์ชัยต่อรถสาย 18, 108, 28, 515, 539 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ