อยากให้เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คืออยากทราบว่าทำไมถนนเส้นประเสริฐมนูกิจ(เกษตรนวมินทร์) ถึงไม่มีรถเมล์ผ่าน คือมีแค่สายเดียว 178 สามารถเพิ่มได้มั้ยคะ ให้ลงอุโมงแยกเกษตรลงไปผ่านม.เกษตร แล้วไปถึงไหนก็ได้แล้วแต่กำหนดเลย ขึ้นทางด่วนไปอยุอะไรก็ได้ พอดีมีคอนโดขึ้นใหม่ทางขวามือแล้วนักศึกษา นิสิตม.เกษตรก็อยู่กันเยอะ คนแถวนั้นก็อยู่ คือมีความเจริญ แต่ทำไมไม่มีรถเมล์เลยถนนเส้นนี้ ไม่สะดวกต่อการเดินทางของคนทั้วไปเลยค่ะ ไม่ใช่แค่นิสิตหรืออะไร แต่คนทั่วไปที่อยู่ถนนเส้นนั้นด้วย เพราะบางคนก็ไม่มีรถส่วนตัว แล้วมีการรณรงค์ให้ใช้รถประจำทางแต่ไม่มีรถประจำทางเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ