อยากให้สาย 140 จัดรถพิเศษ วิ่งวน วัดสน-ประตูน้ำ ชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย 140 จัดรถพิเศษ วิ่งวน วัดสน-ประตูน้ำ ชั่วโมงเร่งด่วน อยากให้ทางเขตเดินรถที่ 5 จัดการเดินรถสาย 140 แค่เส้นทาง วัดสน-ประตูน้ำ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน แทนที่จะไปวนอนุเสารีย์ทุกคัน จัดประมาณ 4 คันวิ่งวนไปเลยดีกว่า นี่รอป้ายสุดม้ายตรงตลาดนีออน ก่อนขึ้นทางด่วนกลับวัดสน 4 คันแล้ว ยังไม่ได้ขึ้น เพราะรถแน่นมาก ขณะที่จำนวนผู้โดยสารที่ป้ายก็เพียงพอที่จะเติมรถจนเต็มได้ 2 คันเลยทีเดียว อยากให้พิจารณามาตรการนี้ด้วยค่ะ ช่วงเวลา 16:30-19:30 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ