อยากให้มีรถบริการ วัดราษฏร์ประครองธรรม-ปากเกร็ด ต่อ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถบริการ วัดราษฏร์ประครองธรรม-ปากเกร็ด ต่อ เนื่องจากอำนวยความสะดวกมาก..มีผู้ใช้บริการพอใจมาก เป็นรถเก็บค่าโดยสารหรือวิ่งบริการรรอบเดียวก๋ได้ค่ะ (รอบ6.30น.โมงเช้า)

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอขคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ