อยากให้มีรถของ ขสมก วิ่งแทน170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถของขสมก.มาวินทับสาย170หน่อยครับเนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของรถสายนี้รวมทั้งบริการที่แย่เวลาออกจากท่าก็นานเกินไปพฤติกรรมคนขับรถด้วย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนมาว่า "อยากให้มีรถของ ขสมก.มาวิ่งแทน"นั้น ทางองค์การฯ ต้องขออภัยท่านผู้ร้องมา ณ ที่นี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องร้องไปทาง ขนส่งทางบกเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ