อยากให้คนขับเปิดประตูตอนถึงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะให้รถทุกคันเปิดประตูให้ผู้โดยสารเมื่อถึงป้าย คือบางครั้งผู้โดยสารกดกริ่งลงป้ายเมื่อรถเมล์ใกล้ถึงป้ายแล้วเปิดประตูทั้งๆที่รถยังวิ่งอยู่ ถ้าเป็นคนแก่แล้วจับไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ขอบคุณค่ะ

เรียนท่านผู้ใช้บริการ เรื่องการเปิด-ปิดประตูรถโดยสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการขึ้นหรือลงรถนั้น ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งฝ่ายรถองค์การและฝ่ายรถเอกชนร่วมบริการ ได้มีการประชาสัมพันธ์และประกาศให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางทราบแล้ว โดยให้เปิดและปิดประตูรถที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากเปิดหรือปิดนอกป้่ายถือเป็นความผิดตามระเบียบข้อบังคับองค์การอย่างชัดเจน จึงเรียนมาเพื่อทราบ