องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพส่งมอบรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 110 คัน ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 25 แห่ง นำไปใช้งานในกิจการสาธารณประโยชน์ตามภารกิจ

ภาพประกอบ: 
38