องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ภาพประกอบ: 
36
73