ห่วยแตก 26 ขับรถรับคนไหมละ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าขับรถไปจอดป้าย วิ่งเลนข้างใน มองไม่เห็นคนโบกหรอคะ หรือวิ่งรถรับลมผู้โดยสารไม่รับ ห่วยแตก คนขับนี่ว่างมากแน่เลย คุยกับกระเป๋ารถเมล์สนุกเชี่ยว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 26 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 26 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ