หน้าจอทีวีบอกป้ายต่อไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ส่วนตัวคิดว่าหน้าจอทีวีส่วนที่บอกทางนั้นเล็กเกินไปค่ะ ขนาดนั่งหน้าๆยังรู้สึกว่าเล็ก อยากให้ลองปรับลดตรงการบอกประวัติรถหรือข้อมูลยาวๆออก เพราะตัวเล็กมาก คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจอ่านหรอกค่ะ แนะนำทำบอกป้ายต่อไป ป้ายที่กำลังจอดอยู่ หรืออะไรที่เกี่ยวกับเส้นทางของรถสายนี้จะดีกว่านะคะ แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยก็ดีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ