สาย76ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่6 พ.ย.60 สาย76คันที่ถึงป้ายโรงเหล้าจันทร์แสงประมาน7.18 ไม่รอเข้าจอดป้ายเนื่องจากมี529จอดรับผู้โดยสารอยู่ ออกขวาไปเลยมองป้ายทะเบียนไม่ทัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป หากพบเห็นหรือร้องเรียนมาในกรณีนี้ อีกขอให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ