สาย70ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร และขับแข่งกับสาย50

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
name:70-55154 number:12-5816 วันที่20/12/2560 เวลา6.45 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่อยู่ที่ป้ายและขับรถเร็วมากไม่มีทีท่าจะเบรก และพบว่าขับแข่งกับสาย50 ที่ตามหลังมา ต้องรอนานแล้ว เมื่อมาแล้วก็ไม่จอดรับ จะรับผิดฃอบอย่างไรกับเหตุการณ์นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ