สาย66

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย66 มีกี่คันเหรอคะ? รอรถตั้งแต่ 7.12 น. จนตอนนี้ (8.00น.) ยังไม่มีรถสักคัน เป็นอย่างนี้บ่อยมาก รบกวนดูแลให้ด้วยนะคด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 66 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ